ŠKF

Navigace

Akreditovaný REKVALIFIKAČNÍ KURZ

13.10.2017 - 03.02.2018

Rekvalifikační kurz fotografie v Praze, akreditovaný Ministerstvem školství, nabízí studentům základní vzdělání v oblasti zakázkové, reportážní a portrétní fotografie. Po úspěšném absolvování kurzu získává student státem garantované osvědčení o rekvalifikaci.

Termín konání: 13.10.2017 - 03.02.2018
Místo konání: Francouzská 4, Praha 2
Volná místa: Ano
Úroveň pokročilosti: začátečníci a mírně pokročilí
Lektor: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Cena: 16 900 Kč

Objednat

Galerie

Alena Wilson, Parfém
Milan Petrovič, Michal David
Robert Polcar, Bahňák
Robert Polcar, Bahňák II.
Zdeněk Vajner, Veřejné soukromí
Pepa Středa, Nový Zéland
Ondřej Kořínek, Na golfu
Galerie absolventů kurzu

Další informace o kurzu (záložky)

Rekvalifikační kurz fotografie v Praze, akreditovaný Ministerstvem školství, nabízí studentům základní vzdělání v oblasti zakázkové, portrétní a reportážní fotografie. Po úspěšném absolvování kurzu získává fotograf státem garantované osvědčení o rekvalifikaci (jde o základní vzdělání v oboru fotografie), které může v případě potřeby využít například při zakládání své fotografické živnosti. Rekvalifikační kurz je možné absolvovat přes Úřad práce (pokud zájemci rekvalifikační kurz ÚP schválí, hradí jej pak tento úřad v plné výši).

Výuka v rozsahu 150 hodin probíhá 8 víkendů (pátky 17.30 – 20.50 a soboty 9.00 – 18.30, plus 2x neděle) ve Francouzské 4 na Praze 2 nebo ve Stanici techniků DDM hl. m. Prahy v Dejvicích v Praze 6 a je rozložena do jednoho semestru (koná se až na výjimky jednou za 2-3 týdny).

Každý zájemce o studium zašle k posouzení na adresu info@nauctesefotit.cz cca 10-15 svých fotografií dle vlastního, libovolného výběru. Kurz je určen pro uchazeče minimálně s ukončeným středním vzděláním (např. vyučení, učební obor s maturitou, střední škola, vysoká škola apod.).

Pro úspěšné absolvování rekvalifikačního kurzu je potřeba:

  1. odevzdat v příslušné kvalitě fotografie z praktických cvičení
  2. absolvovat písemný test ze základů fotografické techniky
  3. splnit podmínku minimálně 70 % docházky do kurzu

Maximální počet účastníků je 10.

Vedoucí lektor kurzu: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Studium vychází z předpokladu, že základem každé kvalitní fotografie je technická zdatnost autora. Jedním z hlavních vzdělávacích cílů rekvalifikačního studia proto je, prostřednictvím teoretických přednášek, hodnotících seminářů a různorodé fotografické praxe (reportáž, portrét, krajina, zátiší apod.), osvojit si řemeslně-technickou stránku fotografie. Zároveň se studenti učí v řadě praktických ateliérových i exteriérových cvičení vylepšovat a kultivovat svůj výtvarný projev. V tomto ohledu je tedy v rámci kurzu kladen větší důraz na formální kvalitu vytvářených snímků i originální a nápaditá řešení.

Nedílnou a důležitou součástí studia je rovněž i seznámení se základními znalostmi z oblasti autorského práva a dalšími praktickými návody (např. jaké jsou možnosti uplatnění fotografií na trhu, co můžeme fotografovat a co nikoliv ap.), které umožní každému absolventovi orientovat se v běžných situacích, se kterými se může po získání kvalifikace v každodenní praxi setkat.

Každý zájemce o studium zašle k posouzení na adresu info@nauctesefotit.cz cca 10-15 svých fotografií dle vlastního, libovolného výběru. Podmínkou pro přijetí do rekvalifikačního kurzu je rovněž i ukončené střední vzdělání adepta.

Páteční lekce                17.30 – 20.50 hodin Sobotní lekce                9.00 hodin – viz níže
I. 13. 10. Úvod, základy práce se světlem 14. 10. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Ateliérová praxe – práce s umělým světlem (geometrický předmět, struktura, možnosti stylizace apod.)

II. 20. 10. Seminář fotografie

Fotografický portrét

Fotografická a snímková technika I.

21. 10. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Ateliérová praxe – ateliérový portrét zakázkový a výtvarně stylizovaný

III. 10. 11. Počítačové zpracování fotografií 11. 11. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Plenér – postava a portrét v prostředí

IV. 1. 12. Seminář fotografie

Reportážní fotografie

Fotografická a snímková technika II.

2. 12. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Plenér – reportážní portrét a reportážní  výjev

V. 15. 12. Seminář fotografie

Právo a fotografie

16. 12.

 

17. 12.

9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Plenér – reportážní soubor

9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Plenér – reportážní soubor

VI. 12. 1. Seminář fotografie

Krajinářská fotografie

13. 1.

 

14. 1.

9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Plenér – krajina zakázková (kalendářová)

9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Plenér – krajina výtvarná (subjektivní)

VII. 26. 1. Seminář fotografie

Kompozice fotografického obrazu

 27. 1. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Ateliérová praxe – práce s umělým světlem

v zátiší a portrétu

VIII. 2. 2. 17.30 – 21.30 h.

Seminář fotografie

Osobnosti světové fotografie

3. 2. 9.00 – 12.15 h.

Seminář fotografie

Osobnosti české fotografie

13.15 – 16.30 h.

závěrečné zkoušky

Teoretické lekce probíhají, pokud nebude stanoveno jinak, v učebně ŠKF na adrese: Francouzská 4, Praha 2.

Ateliérová a počítačová praxe probíhají, pokud nebude stanoveno jinak, na adrese: Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6 (dopravní spojení: metrem A na Dejvickou, odtud do Podbaby).

Objednávkový formulář
Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz