ŠKF

Navigace

KURZ SPECIÁL PLUS (úterý)

27.09.2022 - 07.02.2023

Přihlásit se Galerie absolventů kurzu

Kurz SPECIÁL PLUS je určen především pro naše absolventy z krátkodobých večerních kurzů pro mírně pokročilé a kurzu Speciál I. Je výjimečný nejen svou náplní, bohatou praxí (8 večerů) a rozmanitostí vyučovaných předmětů (portrét, krajina, street photo, zátiší, reportážní a dokumentární fotografie, experimentální techniky apod.), ale i svým zaměřením do oblasti tvůrčí autorské fotografie. Poslední volné místo - od 2. lekce 15% sleva!

Galerie

Alena Wilson, Tvář
Jan Bejvl, Lenka
Monika Sandrová, O čem sní ženy
Monika Sandrová, O čem sní ženy
Patrik Staněk, Vodní smršť
Tomáš Holub, Krkonoše
Lucie Nechanická, Noha
Monika Sandrová, O čem sní ženy

Termín konání: 27.09.2022 - 07.02.2023
Místo konání: Francouzská 4, Praha 2 > 18.15 až 20.30
Úroveň pokročilosti: středně pokročilí
Lektor: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Cena: 8 500 Kč

Přihlásit se

Další informace o kurzu (záložky)

 • 1 x týdně večer od září 2022 do února 2023
 • Celkem 18 lekcí po třech vyučovacích hodinách – z toho 8 večerů praxe !!!
 • Absolvent kurzu získá řadu klíčových informací a know-how z nejrůznějších oblastí fotografie (portrét, street photo, krajina, zátiší, reportážní a dokumentární fotografie, experimentální techniky apod.).
 • Prostřednictvím rozmanité fotografické praxe si student osvojí celou řadu důležitých fotografických návyků a dovedností.
 • Získá a vylepší si technickou zdatnost a erudici pokud jde o ovládání svého fotoaparátu.
 • Pravidelným řešením zadaných úkolů se rovněž dozví mnoho důležitého o sobě samém, mimo jiné i o tom, který fotografický žánr mu nejvíce vyhovuje a jaký konkrétní druh či styl fotografického zobrazení ve vlastní tvorbě preferuje.
 • Pravidelné konzultace nad fotografiemi se zkušenými lektory ŠKF pak také zájemci nabídnou i nenahraditelnou zpětnou vazbu v procesu vlastního tvůrčího hledání.

 

ÚTERÝ LEKCE PROBÍHAJÍ od 18.15 do 20.30
27. 9.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– vstupní konzultace, zadání semestrálního úkolu, principy práce v souborech, Blatenský fotofestival a aktuální téma…

– nejlepší práce studentů ŠKF prezentované v uplynulých ročnících Blatenského fotofestivalu >> přednáška, projekce

4. 10.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– zadání s ukázkami >> MODERNÍ REKLAMNÍ ZÁTIŠÍ s důrazem na propagaci vybraného produktu formou výtvarně působivého zpracování.

11. 10.  PRAXE – ateliér

– MODERNÍ REKLAMNÍ ZÁTIŠÍ

18. 10.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– konzultace

– zadání s ukázkami >> Dvojexpozice a vícenásobná expozice v PORTRÉTNÍ FOTOGRAFII (způsoby a možnosti více násobné expozice)

25. 10.  PRAXE – ateliér

– Dvojexpozice a vícenásobná expozice v PORTRÉTNÍ FOTOGRAFII

1. 11.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– konzultace

– zadání s ukázkami >> STREET PHOTO – POHYB – BARVA (street photo s důrazem na pohybující se objekty, lidi v pohybu, automobily, zvířata… v rámci záměrně vytvořené barevné kompozice)

8. 11.  PRAXE – plenér

– STREET PHOTO – POHYB – BARVA (centrum Prahy)

15. 11.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– zadání s ukázkami >> Juxtapozice v KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFII (způsoby a možnosti pro uplatnění této techniky… např. formou autorovi fyzické přítomnosti v záběru)

22. 11.  PRAXE – plenér

– Juxtapozice v KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFII (centrum či periférie Prahy)

29. 11.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– přednáška vedoucího fotografického oddělení UMPRUM v Praze a Osobnosti české fotografie za rok 2005

 !!! JANA MLČOCHA !!!

– pravidelná konzultace (v případě volného času)

 6. 12.  PRAXE – ateliér

– VOLNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRAXE se zaměřením na TECHNICKÉ ASPEKTY PRÁCE V ATELIÉRU – práce se světly, s různými typy reflektorů a nástavců, jejich ovládání ve vztahu k danému žánru a nastavení fotoaparátu, možnosti propojení fotoaparátu se zábleskovými zdroji, práce s různými typy pozadí apod.

 13. 12.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– zadání s ukázkami >> UDÁLOST VE VEŘEJNÉM PROSTORU (reportážně-dokumentární série fotografií nápaditě charakterizující zajímavou veřejnou akci či událost)

20. 12.  PRAXE – plenér

– UDÁLOST VE VEŘEJNÉM PROSTORU (centrum Prahy)

3. 1.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– konzultace

– zadání s ukázkami >> VOLNĚ STYLIZOVANÝ MODEL nebo MODEL PODLE KLASICKÉ PŘEDLOHY (reinterpretace klasického díla, stylizace modelu dle převzatého – “ukradeného” – nápadu, např. podle konkrétní fotografie či podle výtvarného díla malířského, sochařského ap.)

10. 1.  PRAXE – ateliér

– VOLNĚ STYLIZOVANÝ MODEL nebo MODEL PODLE KLASICKÉ PŘEDLOHY

17. 1.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– VÝBĚR NEJLEPŠÍCH PRACÍ PRO ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU “Absolventi 2023” a Otevřenou scénu Blatenského fotofestivalu (výběr fotografií, jejich úprava, adjustace, možnosti a způsob zadávání do tisku ap.)

31. 1.  PRAXE – počítačová učebna

– POČÍTAČOVÁ PŘÍPRAVA FOTOGRAFIÍ PRO TISK (lekce je součástí přípravy absolventské výstavy či výstavního souboru pro Blatenský fotofestival a zahrnuje důležité počítačové úpravy konkrétních fotografií před jejich zadáním do tisku)

 7. 2.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ KONZULTACE  + neformální rozloučení s kurzem

Lekce v ateliéru a počítačové učebně se budou konat od 19h. ve Stanici techniků, Pod Juliskou 2, Praha 6

Cena: 8 500 Kč

Přihlásit se

Zájemci alespoň částečně zvládají praktické základy digitální fotografie (ovládání fotoaparátu – expoziční režimy, clona, čas, ISO apod.). Kurz je volným pokračováním kurzu pro mírně pokročilé a jeho cílem je připravit studenty na řešení pokročilejších úloh v oblasti autorské a tvůrčí fotografie.

Cena: 8 500 Kč

Přihlásit se
ÚTERÝ LEKCE PROBÍHAJÍ od 18.15 do 20.30
27. 9.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– vstupní konzultace, zadání semestrálního úkolu, principy práce v souborech, Blatenský fotofestival a aktuální téma…

– nejlepší práce studentů ŠKF prezentované v uplynulých ročnících Blatenského fotofestivalu >> přednáška, projekce

4. 10.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– zadání s ukázkami >> MODERNÍ REKLAMNÍ ZÁTIŠÍ s důrazem na propagaci vybraného produktu formou výtvarně působivého zpracování.

11. 10.  PRAXE – ateliér

– MODERNÍ REKLAMNÍ ZÁTIŠÍ

18. 10.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– konzultace

– zadání s ukázkami >> Dvojexpozice a vícenásobná expozice v PORTRÉTNÍ FOTOGRAFII (způsoby a možnosti více násobné expozice)

25. 10.  PRAXE – ateliér

– Dvojexpozice a vícenásobná expozice v PORTRÉTNÍ FOTOGRAFII

1. 11.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– konzultace

– zadání s ukázkami >> STREET PHOTO – POHYB – BARVA (street photo s důrazem na pohybující se objekty, lidi v pohybu, automobily, zvířata… v rámci záměrně vytvořené barevné kompozice)

8. 11.  PRAXE – plenér

– STREET PHOTO – POHYB – BARVA (centrum Prahy)

15. 11.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– zadání s ukázkami >> Juxtapozice v KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFII (způsoby a možnosti pro uplatnění této techniky… např. formou autorovi fyzické přítomnosti v záběru)

22. 11.  PRAXE – plenér

– Juxtapozice v KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFII (centrum či periférie Prahy)

29. 11.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– přednáška vedoucího fotografického oddělení UMPRUM v Praze a Osobnosti české fotografie za rok 2005

 !!! JANA MLČOCHA !!!

– pravidelná konzultace (v případě volného času)

 6. 12.  PRAXE – ateliér

– VOLNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRAXE se zaměřením na TECHNICKÉ ASPEKTY PRÁCE V ATELIÉRU – práce se světly, s různými typy reflektorů a nástavců, jejich ovládání ve vztahu k danému žánru a nastavení fotoaparátu, možnosti propojení fotoaparátu se zábleskovými zdroji, práce s různými typy pozadí apod.

 13. 12.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– zadání s ukázkami >> UDÁLOST VE VEŘEJNÉM PROSTORU (reportážně-dokumentární série fotografií nápaditě charakterizující zajímavou veřejnou akci či událost)

20. 12.  PRAXE – plenér

– UDÁLOST VE VEŘEJNÉM PROSTORU (centrum Prahy)

3. 1.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– konzultace

– zadání s ukázkami >> VOLNĚ STYLIZOVANÝ MODEL nebo MODEL PODLE KLASICKÉ PŘEDLOHY (reinterpretace klasického díla, stylizace modelu dle převzatého – “ukradeného” – nápadu, např. podle konkrétní fotografie či podle výtvarného díla malířského, sochařského ap.)

10. 1.  PRAXE – ateliér

– VOLNĚ STYLIZOVANÝ MODEL nebo MODEL PODLE KLASICKÉ PŘEDLOHY

17. 1.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– Inspirativní dějiny fotografie >> přednáška, projekce

– VÝBĚR NEJLEPŠÍCH PRACÍ PRO ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU “Absolventi 2023” a Otevřenou scénu Blatenského fotofestivalu (výběr fotografií, jejich úprava, adjustace, možnosti a způsob zadávání do tisku ap.)

31. 1.  PRAXE – počítačová učebna

– POČÍTAČOVÁ PŘÍPRAVA FOTOGRAFIÍ PRO TISK (lekce je součástí přípravy absolventské výstavy či výstavního souboru pro Blatenský fotofestival a zahrnuje důležité počítačové úpravy konkrétních fotografií před jejich zadáním do tisku)

 7. 2.  SEMINÁŘ FOTOGRAFIE

– ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ KONZULTACE  + neformální rozloučení s kurzem

Lekce v ateliéru a počítačové učebně se budou konat od 19h. ve Stanici techniků, Pod Juliskou 2, Praha 6

Cena: 8 500 Kč

Přihlásit se

Co o nás říkají úspěšní absolventi kurzů?

Kurz beze zbytku naplnil moje představy a očekávání. Byla jsem maximálně spokojená, způsob vedení kurzu ze strany lektora byl profesionální, oceňuji zejména jasné a srozumitelné vysvětlení všeho, co bylo třeba, praktické zkoušení a vstřícný a pohodový přístup. Kurz mi jako začátečníkovi velice pomohl. Moc rád si zvolím některý z navazujících kurzu a budu se těšit na další setkání!

Petr N.

Kurz pro začátečníky

Pořídil jsem si novou zrcadlovku a nějakou dobu "bojoval" s jejím ovládáním. Kurz základů fotografování zrcadlovkou mi proto hodně pomohl v osvojení si základních návyků focení a pomohl mi převést teorické znalosti do praxe. Velmi příjemně lidsky a zároveň i perfektně odborně vedený kurz, po jehož absolvování mi spousta známých fotografů "laiků", ale i lidí zabývajících se focením na profesionálnější úrovni řekla, že jsem se velmi výrazně zlepšil!

Karel S.

Kurz základů fotografování zrcadlovkou

Po absolvování kurzu jsem odjížděla s úplně jiným náhledem na okolní svět a obličeje kolemjdoucích, a především obrovskou chutí fotit! Mnohokrát děkuji za skvělý, prakticky vedený a informacemi nabitý, kurz, který proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Moc jsem si to užila a budu vás ráda dále doporučovat:-)

Pavla J.

Kurz tvůrčí fotografie

Na kurz jsem šla s tím, že fotím pěkné fotky převážně s využitím automatiky a nemusím řešit žádná ruční nastavení. Po absolvování kurzu už na automat v podstatě vůbec nefotím, naučila jsem se rychle triky, které v návodu nevyčtu a během jednoho dne, který byl zároveň skvělým odreagováním jsem se dozvěděla i důležité věci z teorie, na jejíž studium jinak nemám čas. Kurz vřele doporučuji všem, kteří se chtějí více ponořit do tajů fotografování a naučit se při focení experimentovat. Naučila jsem se nebát četných tlačítek na zrcadlovce a focení si teď mnohem více užívám.

Lenka V.

Kurz Speciál pro mírně pokročilé

Nezaujal vás tento kurz?

Další nabízené kurzy

Přihláška








  Další informace

  Zůstaňte v kontaktu

  Facebook Instagram

  Telefon
  +420 721 701 686

  E-mail
  info@nauctesefotit.cz