ŠKF

Navigace


Výuková metoda MAPH

 

Co je to MAPH?

Metoda MAPH (Metoda aktivního pozorování a hodnocení) představuje názorný systém výuky fotografie postavený na pěti klíčových charakteristikách hodnoceného obrazu, které má student při přednášce či semináři neustále zobrazeny před sebou a které při svém hodnocení konkrétní fotografie zohledňuje. Metoda klade důraz na aktivní a důsledné pozorování fotografované scény či již vyhotoveného obrazu (v hledáčku fotoaparátu, na displeji, obrazovce počítače či výsledné fotografii) ve spojení s průběžným vyhodnocováním takového obrazu v reálném čase. Metoda MAPH byla poprvé ve svém celku představena a použita při výuce na Škole kreativní fotografie v Praze v září roku 2017. Metoda sice využívá informací a znalostí z tradičních oblastí fotografie, jako je kompozice obrazu, práce se světlem apod., ve svém celku se ale jedná o zcela novou a ve své podstatě také praktickou metodu, která odsouvá do pozadí problematiku fotografické techniky (funkce fotoaparátu, nastavování expozičních hodnot, vliv objektivu apod.), jako sice podstatnou složku fotografické tvorby, avšak nikoliv primární. Naopak, metoda MAPH ve vztahu k autorovi i divákovi klade důraz, jako na klíčový prvek při hodnocení konkrétního obrazu, na jejich schopnost fotografického vidění a vnímání, na soustavnou kultivaci této schopnosti včetně odpovídající myšlenkové reflexe.

Autorem originální výukové metody MAPH je MgA. Ing. Miroslav Němeček, aktivní fotograf a lektor fotografie, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, zakladatel a provozovatel Školy kreativní fotografie v Praze (www.nauctesefotit.cz), ředitel otevřené fotografické soutěže FOTOSTART a kromě jiného i držitel Zvláštního uznání poroty Czech Press Photo za rok 2002.


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz