ŠKF

Navigace


Anton Podstraský 1939–2007

Výstava širší veřejnosti doposud neznámého slovenského fotografa v LEICA GALLERY PRAGUE.

Anton Podstrasky

LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Školská 28, 110 00 Praha 1

10. 9. — 22. 11. 2015
Slovenský dokumentární fotograf Anton Podstraský studoval v letech 1955 až 1960 fotografii na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě. Po ukončení studií působil jako fotograf ve filmovém studiu Slovenského filmu v Bratislavě. Od poloviny sedmdesátých let 20. století se živil příležitostnými zaměstnáními a uveřejňováním snímků v denním tisku. Až do konce svého života se ve fotografické komunitě téměř neprezentoval, jeho celková tvorba byla až do nedávna pro odbornou i širší veřejnost prakticky neznámá. V posledních letech se intenzivním studiem jeho archivu ukazuje, že právě Anton Podstraský dokázal výjimečným způsobem a jako jeden z mála slovenských fotografů v plné míře zachytit tzv. odvrácenou stranu života v tehdejším reálném socialismu.

http://www.lgp.cz/cz/udalost/vystava/19392007.html


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz