ŠKF

Navigace


HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA ve fotografiích absolventů ŠKF

Výstava šesti absolventů Školy kreativní fotografie v Praze představuje veřejnosti výsledek jejich krátké, nicméně však velmi zdařilé dokumentaristické praxe...

pozvanka_skf_hlavni_nadrazi

FOTOGALERIE JULISKA

Pod Juliskou 2, Praha 6, Podbaba

7. 10. 2016 — 18. 11. 2016

Výstava šesti absolventů Školy kreativní fotografie v Praze představuje veřejnosti výsledek jejich krátké, nicméně však velmi zdařilé dokumentaristické praxe, v rámci rekvalifikačního kurzu ŠKF. Tematicky zaměřené fotografie se pokouší, svébytnou formou fotografické řeči i specifickým jazykem každého jednoho autora, obrazově pojmenovat a ve svém celku charakterizovat život a atmosféru největšího železničního  dopravního uzlu v naší republice – Hlavního nádraží Praha. Jako zlatá nit se tak výstavou táhne snaha všech tvůrců postihnout či alespoň dotknout se genia loci tohoto “města ve městě”, a to převážně prostřednictvím drobných obrazových příběhů jeho návštěvníků, cestujících, zaměstnanců, ale i dalších profesí kolem železnice.


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz