ŠKF

Navigace


Jaromír Funke

Jaromír Funke (1896-1945) patří k nejvýznamnějším osobnostem české fotografie. Ve své tvorbě originálně reagoval na mnoho progresivních tendencí své doby, velký význam však měla i jeho publicistická, teoretická, organizační a pedagogická činnost.

30-funke

LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Školská 28, 110 00 Praha 1

25. 11. 2016 — 29. 1. 2017

AVANTGARDNÍ FOTOGRAF JAROMÍR FUNKE

Jaromír Funke (1896-1945) patří k nejvýznamnějším osobnostem české fotografie. Ve své tvorbě originálně reagoval na mnoho progresivních tendencí své doby, velký význam však měla i jeho publicistická, teoretická, organizační a pedagogická činnost. Výstava v Leica Gallery Prague, uspořádaná ke 120. výročí autorova narození, se koncentruje výhradně na jeho avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, nové věcnosti, abstrakce a surrealismu. Některé Funkeho fotografie z 20. let patří i v mezinárodním kontextu k nejradikálnějším příkladům abstraktních tendencí s originálně zpracovanými motivy světla, světelných obrazů a průsvitnosti. Jeho cykly Reflexy, zachycující fantaskní konfrontace reality a jejích odrazů, a Čas trvá, zobrazující přízračná setkání různých objektů v exteriérech, byly prvními surrealistickými díly v české fotografické tvorbě. Avantgardní tendence se uplatňovaly i v jeho detailech industriálních objektů, aktech, fotografiích architektury, portrétech, krajinářských snímcích a dokumentárních záběrech se sociální tématikou. Expozici, která představuje vedle dobových originálů nejslavnějších fotografií rovněž práce málo známé i dosud nikdy nepublikované, sestavil Vladimír Birgus ve spolupráci s Funkeho dcerou Miloslavou Rupešovou.

http://www.lgp.cz


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz