ŠKF

Navigace


SLIBUJI VĚRNOST REPUBLICE

Výstava sleduje fotografické stopy jedenácti mužů, kteří stanuli v čele našeho samostatného státu. Zachycuje příběhy českých a československých prezidentů na pozadí historických událostí uplynulého století.

foto: ČTK – Luděk Peřina

LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Školská 28, 110 00 Praha 1

31. 8. — 28. 10. 2018

SLIBUJI VĚRNOST REPUBLICE

Výstava sleduje fotografické stopy jedenácti mužů, kteří stanuli v čele našeho samostatného státu. Zachycuje příběhy českých a československých prezidentů na pozadí historických událostí uplynulého století.

K poměrně úzkému výběru autorů vystavených fotografií je třeba uvést, že fotografování „na Hradě“ je disciplínou specifickou a nebyla vždy přístupná všem. Omezení byla dána poměry nejen společenskými a politickými, ale svou neopomenutelnou roli hrály někdy i důvody prostorové a zejména bezpečnostní. Například v ČTK, která je na výstavě autorsky zastoupena nejpočetněji, existoval vlastně až do roku 1990 úzký tým tzv. hradních fotografů, kteří měli trvalou akreditaci pro fotografování na tomto privilegovaném místě. Širší výběr pro fotoreportéry z ostatních médií byl možný jen za určitých okolností.

Pokud jde o prameny a formální aspekty vystavovaných fotografií, nejvydatnějším zdrojem snímků nám byla Česká tisková kancelář. V útrobách jejího fotoarchivu jsou ukryty obrazové dokumenty v míře a kvalitě obdivuhodné. Na omluvu, že ne vždy jsou u fotografií ČTK uvedena jména autorů, je třeba říci, že někdy k tomu vedly důvody bezpečnostní, jindy autorsko-právní, někdy možná i pouhá nedbalost.

Kdybychom se chtěli na závěr pokusit o formulaci poslání výstavy, bylo by snad nevhodnější užít slova Tomáše Garrigue Masaryka, k jehož odkazu, jako snad jedinému ze všech prezidentů, se staví náš národ nejjednotněji: „Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.“

 Dana Kyndrová, Dušan Veselý – kurátoři

http://www.lgp.cz


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz