ŠKF

Navigace


Stanislav Tůma – Roky měřené světlem

Stanislav Tůma nepochybně patří k nejvýznamnějším českým fotografům konce dvacátého století a přelomu století nového. Přestože od jeho odchodu uplynula již řada let, fotografie z jeho rozsáhlého archivu jsou stále velmi současné a zároveň reprezentují mnohé hodnoty, vlastní tomu nejlepšímu z odkazu klasické fotografie.

Stanislav Tůma: Marušce, Praha 1981

LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Školská 28, 110 00 Praha 1

11. 1. — 3. 3. 2019

Stanislav Tůma

ROKY MĚŘENÉ SVĚTLEM

Stanislav Tůma nepochybně patří k nejvýznamnějším českým fotografům konce dvacátého století a přelomu století nového. Přestože od jeho odchodu uplynula již řada let, fotografie z jeho rozsáhlého archivu jsou stále velmi současné a zároveň reprezentují mnohé hodnoty, vlastní tomu nejlepšímu z odkazu klasické fotografie.

I když existuje řada momentů, které tvorbu Stanislava Tůmy spojují s tím nejlepším v klasické černobílé fotografii, na prvním místě je to předevšímjeho využití světla jako nejdůležitějšího výrazového prostředku. Fotografie je obraz ,,malovaný” světlem a toho byl Tůma věčným hledačem. Mnohé Tůmovy fotografie jsou pouhými fragmenty okolí – zátiší zachycující venkovní či vnitřní prostory, nebo jejich detaily. Fungují právě na principu neobyčejného osvětlení a kompozice, jejichž volba je posunuje daleko za hranice popisu reality, kde nabývají nových významů…

Eva Heyd, kurátorka


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz