ŠKF

Navigace


Pravidla pro účast na kurzech fotografie

Přihlášky a rezervace kurzu

Na kurzy je možné přihlásit se po internetu, telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě termínu.

Přijetí elektronické přihlášky Vám do dvou dnů potvrdíme e-mailem – pokud se tak nestane, prosím kontaktujte nás opakovaně. Místo v kurzu je rezervováno až po přijetí úhrady celého kurzovného.

Výjimku z tohoto pravidla může udělit vedení školy v odůvodněných závažných případech (například u studentů).

Kurzovné lze uhradit bezhotovostně na náš účet, který Vám spolu s variabilním symbolem, vygenerovaným dle Vašeho příjmení, rádi sdělíme po obdržení přihlášky, nebo složit na náš účet na kterékoli pobočce České spořitelny. V případě zájmu je po předchozí dohodě možná konzultace vhodného typu kurzu s hlavním lektorem, prohlídka učebny, návštěva ve výuce apod.

Úhrada kurzovného

Kurzovné je splatné jednorázově po obdržení přihlášky a vždy před zahájením výuky v kurzu. Přijetí platby Vám vždy potvrdíme, jakmile se o něm dozvíme, na Váš e-mail, nebo sms zprávou. Na požádání Vám také vždy vystavíme fakturu na úhradu kurzovného.

Co zahrnuje kurzovné?

Kurzovné zahrnuje kromě výuky i drobné občerstvení (kávu, čaj) na teoretické výuce ve Spálené 29 a veškeré pomůcky, které potřebujete během výuky. Mimo kurzovné si každý účastník platí pouze náklady na pořízení fotografií v rámci domácích úkolů. Fotografické vybavení (například fotoaparát pro plnění domácích úkolů a pro praktické lekce) používají účastníci vlastní.

Storno podmínky, neúčast na kurzu či některých lekcích

Při zrušení účasti na kurzu z jakéhokoli důvodu se kurzovné nevrací a současně není možná ani změna termínu konání kurzu. Kurz může ale po dohodě s účastníkem za něj absolvovat náhradník, kterého si účastník najde. Neúčast na jednotlivé lekci (například nemoc, dovolená, služební cesta, pracovní vytížení apod.) není důvodem k vrácení poměrné části kurzovného. Pokud to však bude z organizačních důvodů výjimečně možné, umožníme Vám nahradit lekci s jiným kurzem, nebo individuálně s lektorem projít alespoň zkráceně obsah zameškané lekce tak, abyste mohli v kurzu plynule pokračovat, případně změnit termín kurzu – všechny tyto případy však náleží do výlučného rozhodnutí ŠKF a nevzniká na ně nárok.

Změny ve výuce

Kurzy se konají, pokud je před zahájením kurzu přihlášen minimální počet účastníků (zpravidla alespoň 4 účastníci) – v případě zrušení kurzu pro nedostatek účastníků vracíme celé složené kurzovné ihned.

Vyhrazujeme si právo změny lektora a ze závažných důvodů i data a místa konání lekce (například havárie vody v učebně). Všechny případné změny budou oznámeny účastníků m e-mailem nebo sms zprávou co nejdříve, jakmile to bude možné. Za lekce, u nichž bude nabídnuta náhrada,  se sleva z kurzovného neposkytuje.


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz