ŠKF

Navigace


Pravidla pro účast na kurzech fotografie

Přihlášky a rezervace kurzu

Na kurzy je možné přihlásit se po internetu, telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě termínu.

Přijetí elektronické přihlášky Vám do dvou dnů potvrdíme e-mailem – pokud se tak nestane, prosím kontaktujte nás opakovaně. Místo v kurzu je rezervováno až po přijetí úhrady celého kurzovného.

Výjimku z tohoto pravidla může udělit vedení školy v odůvodněných závažných případech (například u studentů).

Kurzovné lze uhradit bezhotovostně na náš účet, který Vám spolu s variabilním symbolem, vygenerovaným dle Vašeho příjmení, rádi sdělíme po obdržení přihlášky, nebo složit na náš účet na kterékoli pobočce České spořitelny. V případě zájmu je po předchozí dohodě možná konzultace vhodného typu kurzu s hlavním lektorem, prohlídka učebny, návštěva ve výuce apod.

Úhrada kurzovného

Kurzovné je splatné jednorázově po obdržení přihlášky před zahájením výuky v kurzu. Přijetí platby Vám vždy potvrdíme, jakmile se o něm dozvíme, na Váš e-mail, nebo sms zprávou. Na požádání Vám také rádi vystavíme fakturu na úhradu kurzovného.

Co zahrnuje kurzovné?

Kurzovné zahrnuje na teoretické výuce ve Francouzské 4, Praha 2, páté patro i drobné občerstvení – instantní kávu a čaj zdarma, kávu Nespresso za dobrovolný finanční příspěvek (doporučená výše 20 Kč). Kurzovné zahrnuje rovněž veškeré pomůcky, které potřebujete během výuky. Mimo kurzovné si každý účastník platí pouze náklady na pořízení fotografií v rámci domácích úkolů. Fotografické vybavení (například fotoaparát pro plnění domácích úkolů a pro praktické lekce) používají účastníci vlastní.

Storno podmínky, neúčast na kurzu či některých lekcích

Při zrušení účasti na kurzu z jakéhokoli důvodu se kurzovné nevrací a současně není možná ani změna termínu konání kurzu. Kurz může ale po dohodě s účastníkem za něj absolvovat náhradník, kterého si účastník najde. Neúčast na jednotlivé lekci (například nemoc, dovolená, služební cesta, pracovní vytížení apod.) není důvodem k vrácení poměrné části kurzovného. Pokud to však bude z organizačních důvodů výjimečně možné, umožníme Vám nahradit lekci s jiným kurzem, nebo individuálně s lektorem projít alespoň zkráceně obsah zameškané lekce tak, abyste mohli v kurzu plynule pokračovat, případně změnit termín kurzu – všechny tyto případy však náleží do výlučného rozhodnutí ŠKF a nevzniká na ně nárok.

COVID-19 a podobné situace

Nařízení karantény, zákaz vycházení, zákaz shromažďování, nařízené přerušení výuky či obdobná lokální či individuální opatření státních orgánů, která jsou mimo naši sféru vlivu, nejsou důvodem pro vrácení kurzovného. Kurz bude pokračovat v náhradním termínu poté, co takové objektivní důvody pominou. Náhradní termín vybereme společně tak, aby se co nejvíce blížil původnímu rozvrhu – například kurz, probíhající v úterý večer bude nahrazen v jiné úterky večer, bude-li to možné. Teoretické lekce, u nichž to bude možné, proběhnou ve formě on-line výuky, nebo budou nahrazeny jinou formou (například s následujícími kurzy).

Změny ve výuce

Kurzy se konají, pokud je před zahájením kurzu přihlášen minimální počet účastníků (zpravidla alespoň 4 účastníci) – v případě zrušení kurzu pro nedostatek účastníků vracíme celé složené kurzovné ihned.

Někdy se bohužel stává, že i při dostatečném počtu přihlášených do posledních dnů před zahájením kurzu neevidujeme platbu účastníka – v takovém mimořádném případě může proto dojít i ke zrušení kurzu na poslední chvíli, nebo k posunu jeho první lekce na termín, kdy by jinak začala lekce druhá (plánovaný počet lekcí zůstane zachovaný).

Vyhrazujeme si právo změny lektora a ze závažných důvodů i data a místa konání lekce (například výpadek proudu či havárie vody v učebně).

Všechny případné změny budou oznámeny účastníků m e-mailem nebo sms zprávou co nejdříve, jakmile to bude možné. Za lekce, u nichž bude nabídnuta náhrada, se sleva z kurzovného neposkytuje.


Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz