ŠKF

Navigace

VÍKENDOVÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ

15.02.2019 - 22.06.2019

Rekvalifikační kurz fotografie ŠKF, akreditovaný Ministerstvem školství, nabízí zájemcům základní vzdělání v oblasti zakázkové, reportážní a portrétní fotografie. Po úspěšném absolvování kurzu získává žák státem garantované osvědčení o rekvalifikaci. Toto studium vychází vstříc těm zájemcům o fotografii, kteří mají zájem o ucelenější vzdělání v oboru, než jaké jim mohou nabídnout krátkodobé večerní kurzy.

Termín konání: 15.02.2019 - 22.06.2019
Místo konání: Francouzská 4, Praha 2
Volná místa: Ano
Úroveň pokročilosti: mírně a středně pokročilí
Lektor: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Cena: 16 990 Kč

Objednat

Galerie

Alena Wilson, Tvář
Alena Wilson, Parfém
Milan Petrovič, Michal David
Robert Polcar, Bahňák II.
Robert Polcar, Bahňák
Pepa Středa, Nový Zéland
Tomáš Holub, Krkonoše
Jitka Krejčová, Taje Altaje
Galerie absolventů kurzu

Další informace o kurzu (záložky)

Rekvalifikační kurz fotografie v Praze, akreditovaný Ministerstvem školství, nabízí studentům základní vzdělání v oblasti zakázkové reportážní, portrétní a krajinářské fotografie. Po úspěšném absolvování kurzu získává fotograf státem garantované osvědčení o rekvalifikaci (jde o základní vzdělání v oboru fotografie), které může v případě potřeby využít například při zakládání své fotografické živnosti. Rekvalifikační kurz je možné absolvovat přes Úřad práce (pokud zájemci rekvalifikační kurz ÚP schválí, hradí jej pak tento úřad v plné výši).

Výuka v rozsahu 150 hodin probíhá 8 víkendů (pátky 17.30 – 20.50 a soboty 9.00 – 18.30) ve Spálené ulici v Praze 1 nebo ve Stanici techniků DDM hl. m. Prahy v Dejvicích v Praze 6 a je rozložena do jednoho semestru (koná se jednou za 2-3 týdny).

Každý zájemce o studium zašle k posouzení na adresu info@nauctesefotit.cz cca 10-15 svých fotografií dle vlastního, libovolného výběru. Kurz je určen pro uchazeče minimálně s ukončeným středním vzděláním (např. vyučení, učební obor s maturitou, střední škola, vysoká škola apod.).

Pro úspěšné absolvování rekvalifikačního kurzu je potřeba:

  1. odevzdat v příslušné kvalitě fotografie z praktických cvičení
  2. absolvovat písemný test ze základů fotografické techniky
  3. splnit podmínku minimálně 70 % docházky do kurzu

Maximální počet účastníků je 8.

Vedoucí lektor kurzu: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Studium vychází z předpokladu, že základem každé kvalitní fotografie je technická zdatnost autora. Jedním z hlavních vzdělávacích cílů rekvalifikačního studia proto je, prostřednictvím teoretických přednášek, hodnotících seminářů a různorodé fotografické praxe (reportáž, portrét, krajina, zátiší apod.), osvojit si řemeslně-technickou stránku fotografie. Zároveň se studenti učí v řadě praktických ateliérových i exteriérových cvičení vylepšovat a kultivovat svůj výtvarný projev. V tomto ohledu je tedy v rámci kurzu kladen větší důraz na formální kvalitu vytvářených snímků i originální a nápaditá řešení.

Nedílnou a důležitou součástí studia je rovněž i seznámení se základními znalostmi z oblasti autorského práva a dalšími praktickými návody (např. jaké jsou možnosti uplatnění fotografií na trhu, co můžeme fotografovat a co nikoliv ap.), které umožní každému absolventovi orientovat se v běžných situacích, se kterými se může po získání kvalifikace v každodenní praxi setkat.

Každý zájemce o studium zašle k posouzení na adresu info@nauctesefotit.cz cca 10-15 svých fotografií dle vlastního, libovolného výběru. Podmínkou pro přijetí do rekvalifikačního kurzu je rovněž i ukončené střední vzdělání adepta.

Páteční lekce       17.30 – 20.50 hodin Sobotní lekce                                           9.00 hodin – viz níže
I. 15. 2. Úvod, základy práce se světlem 16. 2. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Ateliérová praxe práce s umělým světlem, věrné či stylizované zátiší

II. 8. 3. Seminář fotografie

Fotografická a snímková technika

9. 3. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Ateliérová praxe – práce s umělým světlem, věrné či stylizované zátiší

III. 22. 3. Seminář fotografie

Druhy fotografického portrétu

Kompozice obrazu

23. 3. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Ateliérová praxe – ateliérový zakázkový portrét, výtvarný autorský portrét

IV. 12. 4. Počítačové zpracování fotografií 13. 4. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Praxe v plenéru – postava a portrét v prostředí, práce s externím bleskem

V. 26. 4. Seminář fotografie

Reportážní fotografie

27. 4. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Praxe v plenéru – reportážní portrét a reportážní výjev

VI. 17. 5. Seminář fotografie

Krajinářská fotografie

18. 5. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Praxe v plenéru – reportážní soubor na dané téma (událost)

VII. 31. 5. Seminář fotografie

Právo a fotografie

1. 6. 9.00 – 13.00 h.  /  14.30 – 18.30 h.

Praxe v plenéru – krajina zakázková i subjektivní

VIII. 14. 6. Seminář fotografie (příp. praxe)

Osobnosti české fotografie

15. 6. 9.00 – 12.15 h.

Seminář fotografie

Osobnosti české fotografie

13.15 – 16.30 h.

závěrečné zkoušky

Teoretické lekce probíhají, pokud nebude stanoveno jinak, v učebně ŠKF na adrese: Francouzská 4, Praha 2.

Ateliérová a počítačová praxe probíhají, pokud nebude stanoveno jinak, na adrese: Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6 (dopravní spojení: metrem A na Dejvickou, odtud do Podbaby).

Objednávkový formulář
Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz