ŠKF

Navigace

KURZ PŘÍŠTÍCH VÍTĚZŮ (úterý)

26.09.2023 - 06.02.2024

Přihlásit se Galerie absolventů kurzu

Získejte důležitou zpětnou vazbu, klíčové rady, postřehy a korekce pro svou vlastní fotografickou tvorbu, na jejich základě se pak můžete pokusit získat ocenění v prestižní fotografické soutěži či výstavní účast na významném fotofestivalu! Máte-li chuť a zájem zkusit to, pak jste tady na správném místě! Fotografický soubor pro vybranou soutěž nebo fotofestival si můžete dlouhodobě připravovat a konzultovat právě v tomto unikátním kurzu... a to pod odborným vedením externího kurátora Blatenského fotofestivalu, porotce řady prestižních celorepublikových fotosoutěží a držitele ocenění ze soutěže Czech Press Photo 2002, vedoucího lektora ŠKF v Praze, MgA. Miroslava Němečka. Více informací naleznete níže >> Obsah a cíl kurzu, Rozvrh a program kurzu, UŽ JEN POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!

Galerie

Foto G.Trousilová

Termín konání: 26.09.2023 - 06.02.2024
Místo konání: Francouzská 4, Praha 2 > 18.15 až 20.30
Úroveň pokročilosti: mírně a středně pokročilí
Lektor: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Cena: 7 990 Kč

Přihlásit se

Další informace o kurzu (záložky)

 • Jeden úterní večer za 14 dní, od září 2023 do února 2024
 • Celkem 10 lekcí po třech vyučovacích hodinách (18.15 – 20.30)
 • Každé liché setkání proběhnou INSPIRACE
 • Každé sudé setkání proběhnou KONZULTACE

Na lekcích INSPIRACE získáte:

 • informace o významných českých i zahraničních fotografických soutěžích a fotofestivalech, kterých byste se mohli reálně se svými fotografiemi zúčastnit (Národní soutěž fotografie, Praha fotografická, Czech Press Photo, FOTOSTART, Fotograf roku čas. FotoVideo, World Press Photo, Sony World Photography Awards, Minimalist Photography Awards, Paris Street Photography Awards aj.)
 • uvidíte řadu ukázek slavných fotografií od předních českých i zahraničních autorů (i s odborným komentářem lektora), kteří konkrétní soutěž s danou fotografií vyhráli nebo získali jiná významná ocenění
 • uvidíte řadu ukázek úspěšných fotografických souborů, které byly vybrány a oceněny v rámci prestižních českých a slovenských fotofestivalů či soutěží (Blatenský fotofestival, Mesiac fotografie v Bratislavě, OFF Station v Plzni, Jihočeský výlov v Českých Budějovicích aj.)

Na lekcích KONZULTACE získáte:

 • důležitou zpětnou vazbu na svou vlastní fotografickou tvorbu, kterou může a měl by (je to jeden z hlavních cílů tohoto kurzu) směřovat k účasti v konkrétní soutěži či na fotofestivalu
 • možnost efektivně budovat pod vedením lektora autorský výstavní soubor na určité téma
 • možnost inspirovat se nad fotografiemi svých spolužáků, při jejich vytváření a odborném hodnocení
 • schopnost vyjadřovat umělecký záměr na dané téma rozmanitými technickými a obrazovými prostředky
 • schopnost uvědomit si, který fotografický žánr vám nejvíce vyhovuje a jaký konkrétní druh či styl fotografického zobrazení ve vlastní tvorbě preferujete
ÚTERÝ LEKCE PROBÍHAJÍ od 18.15 do 20.30
26. 9.  INSPIRACE

•  úvodní krátká konzultace (rady, postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu)

•  vše podstatné o Blatenském fotofestivalu (aktuální téma pro rok 2024, novinky a zajímavosti o minulém i nastávajícím ročníku)

•  projekce (výběr z úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících Blatenského fotofestivalu na jeho Otevřené scéně)

10. 10.  KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

24. 10. INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži Czech Press Photo, Czech Nature Photo, Cena Hanzelky a Zikmunda (základní informace, novinky a zajímavosti o minulém i nastávajícím ročníku soutěže CPP a CNP)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících soutěže a výstavy Czech Press Photo a Czech Nature Photo)

7. 11. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

21. 11. INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži Národní soutěž fotografie, Praha fotografická, FOTOSTART, Fotograf roku časopisu FotoVideo aj.,  (základní informace, novinky a zajímavosti o minulém i současném ročníku těchto soutěží)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících soutěže a výstavy Czech Press Photo a Czech Nature Photo)

5. 12. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

19. 12. INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži World Press Photo, Sony World Photography Awards aj. (základní informace, novinky a zajímavosti o minulém i současném ročníku World Press Photo a Sony Photography awards)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících soutěže World Press Photo,  Sony Photography Awards aj.)

9. 1. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

23. 1. INSPIRACE (s Janou Kupčákovou)

•  vše podstatné o soutěži Minimalist Photography Awards, Paris Street Photography Awards, Italien Street Photo Festival aj. (základní informace, novinky a zajímavosti o těchto soutěžích či fotofestivalech)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících v soutěže World Press Photo,  Sony Photography Awards aj.)

6. 2. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad již finálními nebo rozpracovanými fotografiemi

•  formální i neformální rozloučení s kurzem 🙂

Cena: 7 990 Kč

Přihlásit se

Chuť vytvářet a připravovat si své fotografie pro případnou účast a prezentaci v konkrétní fotosoutěži nebo na fotofestivalu.

Cena: 7 990 Kč

Přihlásit se

ÚTERÝ

LEKCE PROBÍHAJÍ od 18.15 do 20.30

26. 9.

 INSPIRACE

•  úvodní krátká konzultace (rady, postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu)

•  vše podstatné o Blatenském fotofestivalu (aktuální téma pro rok 2024, novinky a zajímavosti o minulém i nastávajícím ročníku)

•  projekce (výběr z úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících Blatenského fotofestivalu na jeho Otevřené scéně)

10. 10.

 KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

24. 10.

INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži Czech Press Photo, Czech Nature Photo, Cena Hanzelky a Zikmunda (základní informace, novinky a zajímavosti o minulém i nastávajícím ročníku soutěže CPP a CNP)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících soutěže a výstavy Czech Press Photo a Czech Nature Photo)

7. 11.

KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

21. 11.

INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži Národní soutěž fotografie, Praha fotografická, FOTOSTART, Fotograf roku časopisu FotoVideo aj.,(základní informace, novinky a zajímavosti o minulém i současném ročníku těchto soutěží)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících soutěže a výstavy Czech Press Photo a Czech Nature Photo)

5. 12.

KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

19. 12.

INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži World Press Photo, Sony World Photography Awards aj. (základní informace, novinky a zajímavosti o minulém i současném ročníku World Press Photo a Sony Photography awards)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících v soutěže World Press Photo,  Sony Photography Awards aj.)

9. 1.

KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

23. 1.

INSPIRACE

•  vše podstatné o soutěži Minimalist Photography Awards, Paris Street Photography Awards nebo Italien Street Photo Festival aj. (základní informace, novinky a zajímavosti o těchto soutěžích či fotofestivalech)

•  projekce (výběr z vítězných fotografií a úspěšných souborů prezentovaných v uplynulých ročnících v soutěže World Press Photo,  Sony Photography Awards aj.)

6. 2.

KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k prezentaci ve fotosoutěži, k účasti na vybraném fotofestivalu nebo k přijímacímu řízení na vysokou uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad již finálními nebo rozpracovanými fotografiemi

•  formální i neformální rozloučení s kurzem 🙂

Cena: 7 990 Kč

Přihlásit se

Co o nás říkají úspěšní absolventi kurzů?

Kurz beze zbytku naplnil moje představy a očekávání. Byla jsem maximálně spokojená, způsob vedení kurzu ze strany lektora byl profesionální, oceňuji zejména jasné a srozumitelné vysvětlení všeho, co bylo třeba, praktické zkoušení a vstřícný a pohodový přístup. Kurz mi jako začátečníkovi velice pomohl. Moc rád si zvolím některý z navazujících kurzu a budu se těšit na další setkání!

Petr N.

Kurz pro začátečníky

Pořídil jsem si novou zrcadlovku a nějakou dobu "bojoval" s jejím ovládáním. Kurz základů fotografování zrcadlovkou mi proto hodně pomohl v osvojení si základních návyků focení a pomohl mi převést teorické znalosti do praxe. Velmi příjemně lidsky a zároveň i perfektně odborně vedený kurz, po jehož absolvování mi spousta známých fotografů "laiků", ale i lidí zabývajících se focením na profesionálnější úrovni řekla, že jsem se velmi výrazně zlepšil!

Karel S.

Kurz základů fotografování zrcadlovkou

Po absolvování kurzu jsem odjížděla s úplně jiným náhledem na okolní svět a obličeje kolemjdoucích, a především obrovskou chutí fotit! Mnohokrát děkuji za skvělý, prakticky vedený a informacemi nabitý, kurz, který proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Moc jsem si to užila a budu vás ráda dále doporučovat:-)

Pavla J.

Kurz tvůrčí fotografie

Na kurz jsem šla s tím, že fotím pěkné fotky převážně s využitím automatiky a nemusím řešit žádná ruční nastavení. Po absolvování kurzu už na automat v podstatě vůbec nefotím, naučila jsem se rychle triky, které v návodu nevyčtu a během jednoho dne, který byl zároveň skvělým odreagováním jsem se dozvěděla i důležité věci z teorie, na jejíž studium jinak nemám čas. Kurz vřele doporučuji všem, kteří se chtějí více ponořit do tajů fotografování a naučit se při focení experimentovat. Naučila jsem se nebát četných tlačítek na zrcadlovce a focení si teď mnohem více užívám.

Lenka V.

Kurz Speciál pro mírně pokročilé

Nezaujal vás tento kurz?

Další nabízené kurzy

Přihláška
  Další informace

  Zůstaňte v kontaktu

  Facebook Instagram

  Telefon
  +420 721 701 686

  E-mail
  info@nauctesefotit.cz