ŠKF

Navigace

KURZ PŘÍŠTÍCH VÍTĚZŮ (úterý)

24.09.2024 - 04.02.2025

Přihlásit se Galerie absolventů kurzu

Získejte důležitou zpětnou vazbu - klíčové rady, postřehy a korekce - ke své fotografické tvorbě, na jejichž základě se pak můžete pokusit získat ocenění v prestižní fotografické soutěži, účast na významném fotofestivalu i zásadní know-how, jak si co nejlepším způsobem připravit fotografický soubor pro jinou svou veřejnou prezentaci. Máte-li chuť a zájem zkusit to, pak jste tady na správném místě! Své samostatné snímky i fotografické soubory si můžete dlouhodobě připravovat a konzultovat je pod odborným vedením externího kurátora Blatenského fotofestivalu, porotce řady prestižních celorepublikových fotosoutěží a držitele ocenění ze soutěže Czech Press Photo, vedoucího lektora ŠKF v Praze, MgA. Miroslava Němečka. Více informací naleznete níže >> Obsah a cíl kurzu, Rozvrh a program kurzu

Galerie

Foto G.Trousilová

Termín konání: 24.09.2024 - 04.02.2025
Místo konání: Francouzská 4, Praha 2 > 18.15 až 20.30
Úroveň pokročilosti: mírně a středně pokročilí
Lektor: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Cena: 8 990 Kč

Přihlásit se

Další informace o kurzu (záložky)

 • Jeden úterní večer za 14 dní, od září 2024 do února 2025
 • Celkem 10 lekcí po třech vyučovacích hodinách (18.15 – 20.30)
 • Každé liché setkání proběhnou INSPIRACE
 • Každé sudé setkání proběhnou KONZULTACE

Na lekcích INSPIRACE budete inspirováni:

 • informacemi o aktuálních výstavách, českých i zahraničních fotografických soutěžích, fotofestivalech i dalších akcích či událostech, kterých byste se mohli reálně se svými fotografiemi zúčastnit (Národní soutěž fotografie, Praha fotografická, Czech Press Photo, FOTOSTART, Fotograf roku čas. FotoVideo, World Press Photo, Sony World Photography Awards, Minimalist Photography Awards, Paris Street Photography Awards aj.)
 • řadou ukázek oceňovaných fotografických prací (samostatných snímků i souborů) od významných českých i zahraničních autorů, mimo jiné i formou tematických přednášek (např. z historie reportážní a dokumentární fotografie, inscenovaná postmoderní fotografie apod.)
 • řadou ukázek úspěšných fotografických souborů od studentů a absolventů naší školy, stejně jako absolventů jiných českých fotografických škol – ITF v Opavě, FAMU apod.

Na lekcích KONZULTACE získáte:

 • důležitou zpětnou vazbu na svou vlastní fotografickou tvorbu, kterou můžete pak následně směřovat – a je to jeden z hlavních cílů tohoto kurzu – k účasti v konkrétní soutěži či na fotofestivalu, případně k jiné vaší veřejné prezentaci (např. v galerii, na sociálních sítích apod.)
 • možnost efektivně budovat pod vedením lektora autorský výstavní soubor na určité téma
 • možnost inspirovat se nad fotografiemi svých spolužáků, při jejich vytváření a odborném hodnocení
 • schopnost vyjadřovat umělecký záměr na dané téma rozmanitými technickými a obrazovými prostředky
 • schopnost uvědomit si, který fotografický žánr vám nejvíce vyhovuje a jaký konkrétní druh či styl fotografického zobrazení ve vlastní tvorbě preferujete
ÚTERÝ LEKCE PROBÍHAJÍ od 18.15 do 20.30
24. 9.  INSPIRACE

•  úvodní krátká konzultace (rady, postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu)

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

8. 10.  KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

22. 10. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

5. 11. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

19. 11. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

3. 12. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

17. 12. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

7. 1. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

21. 1. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

4. 2. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad již finálními nebo rozpracovanými fotografiemi

•  formální i neformální rozloučení s kurzem 🙂

Cena: 8 990 Kč

Přihlásit se

Chuť vytvářet, kultivovat a připravovat si své fotografie pro případnou veřejnou prezentaci (např. v galerii, vybrané fotosoutěži, na fotofestivalu či pro přijímací řízení na zvolenou uměleckou školu).

Cena: 8 990 Kč

Přihlásit se
ÚTERÝ LEKCE PROBÍHAJÍ od 18.15 do 20.30
24. 9.  INSPIRACE

•  úvodní krátká konzultace (rady, postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu)

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

8. 10.  KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

22. 10. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

5. 11. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

19. 11. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

3. 12. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

17. 12. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

7. 1. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad rozpracovanými fotografiemi

21. 1. INSPIRACE

•  aktuální informace (výstavy, soutěže, fotofestivaly, přijímací řízení apod.)

•  projekce (úspěšné a oceňované práce předních českých i zahraničních fotografů, studentů a absolventů naší školy, jakož i absolventů dalších českých uměleckých škol – ITF v Opavě, FAMU apod.)

4. 2. KONZULTACE

•  široká konzultace s vedoucím lektorem kurzu nad rozpracovanými soubory (důležité postřehy a korekce pro vaši aktuální fotografickou tvorbu směřující k veřejné prezentaci – např. v galerii, ve fotosoutěži, na vybraném fotofestivalu nebo u přijímacího řízení na uměleckou školu)

•  skupinová diskuse nad již finálními nebo rozpracovanými fotografiemi

•  formální i neformální rozloučení s kurzem 🙂

Cena: 8 990 Kč

Přihlásit se

Co o nás říkají úspěšní absolventi kurzů?

Kurz beze zbytku naplnil moje představy a očekávání. Byla jsem maximálně spokojená, způsob vedení kurzu ze strany lektora byl profesionální, oceňuji zejména jasné a srozumitelné vysvětlení všeho, co bylo třeba, praktické zkoušení a vstřícný a pohodový přístup. Kurz mi jako začátečníkovi velice pomohl. Moc rád si zvolím některý z navazujících kurzu a budu se těšit na další setkání!

Petr N.

Kurz pro začátečníky

Pořídil jsem si novou zrcadlovku a nějakou dobu "bojoval" s jejím ovládáním. Kurz základů fotografování zrcadlovkou mi proto hodně pomohl v osvojení si základních návyků focení a pomohl mi převést teorické znalosti do praxe. Velmi příjemně lidsky a zároveň i perfektně odborně vedený kurz, po jehož absolvování mi spousta známých fotografů "laiků", ale i lidí zabývajících se focením na profesionálnější úrovni řekla, že jsem se velmi výrazně zlepšil!

Karel S.

Kurz základů fotografování zrcadlovkou

Po absolvování kurzu jsem odjížděla s úplně jiným náhledem na okolní svět a obličeje kolemjdoucích, a především obrovskou chutí fotit! Mnohokrát děkuji za skvělý, prakticky vedený a informacemi nabitý, kurz, který proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Moc jsem si to užila a budu vás ráda dále doporučovat:-)

Pavla J.

Kurz tvůrčí fotografie

Na kurz jsem šla s tím, že fotím pěkné fotky převážně s využitím automatiky a nemusím řešit žádná ruční nastavení. Po absolvování kurzu už na automat v podstatě vůbec nefotím, naučila jsem se rychle triky, které v návodu nevyčtu a během jednoho dne, který byl zároveň skvělým odreagováním jsem se dozvěděla i důležité věci z teorie, na jejíž studium jinak nemám čas. Kurz vřele doporučuji všem, kteří se chtějí více ponořit do tajů fotografování a naučit se při focení experimentovat. Naučila jsem se nebát četných tlačítek na zrcadlovce a focení si teď mnohem více užívám.

Lenka V.

Kurz Speciál pro mírně pokročilé

Nezaujal vás tento kurz?

Další nabízené kurzy

Přihláška
  Další informace

  Zůstaňte v kontaktu

  Facebook Instagram

  Telefon
  +420 721 701 686

  E-mail
  info@nauctesefotit.cz