ŠKF

Navigace

NEKONEČNÝ KURZ (celoroční i redukovaný)

13.04.2019 - 11.04.2020

"Nekonečný kurz" tvůrčí fotografie je celoročním kurzem, ve kterém se v 10 sobotních lekcích (v redukované verzi 5 lekcí) především konzultují průběžné výsledky fotografické práce každého jejího účastníka, zmiňují se případné chyby či nedostatky (technické, formální i obsahové) a následně se i zvažují a doporučují možnosti ke zlepšení do budoucna. Kurz je určen pro široký okruh zájemců, zejména však pro ty autory, kteří již absolvovali na naší či jiné škole některý z fotografických kurzů a cítí potřebu se i nadále ve své fotografické praxi zdokonalovat. Kromě příjemného prostředí a přátelského kolektivu v němž lekce probíhají, je jedním z bonusů tohoto kurzu i případná možnost každého ze studentů, prezentovat svou fotografickou tvorbu v rámci pravidelných výstav pořádaných ŠKF.

Termín konání: 13.04.2019 - 11.04.2020
Místo konání: Francouzská 4, Praha 2 > od 10.00 - 13.00
Volná místa: Ano
Úroveň pokročilosti: libovolná pokročilost
Lektor: MgA. Ing. Miroslav Němeček

Cena: 5 000 Kč

Objednat

Galerie

Karel Prskavec, Infinity
Dita Jásková, Fragmenty
Anežka Kafková, Zrcadlo
Konstantin Tilikin, Mácháč
Martina Perglerová, Babí léto
Markéta Linhartová, Zátiší
Galerie absolventů kurzu

Další informace o kurzu (záložky)

Nekonečný kurz je určen pro široký okruh zájemců, zejména však pro ty, kteří v naší či jiné škole již některý kurz absolvovali (kurz pro mírně pokročilé, kurz tvůrčí fotografie, kurz SPECIÁL apod.) a cítí potřebu se i nadále setkávat v přátelském prostředí tvůrčího kolektivu, v němž mohou konzultovat a diskutovat své starší i novější fotografické práce a pod odborným vedením tak vylepšovat a kultivovat svou fotografickou tvorbu.

Kurz je vhodný nejen pro studenty, kteří uvažují o studiu na středních či vysokých fotografických školách (FAMU, ITF v Opavě apod.) či se již aktivně připravují k přijímacím zkouškám na některou z těchto škol, ale v podstatě pro kohokoliv, kdo má zájem o “zpětnou vazbu” ke svému fotografickému dílu, kdo se chce ve své práci stále zlepšovat a chce si rovněž udržet přehled v aktuálním fotografickém dění. Konzultace jsou příležitostně a podle situace prokládány informacemi o aktuálních fotografických událostech z domácí i světové scény, přednáškami z historie fotografie, medailónky významných autorů či videoprojekcemi.

Nejlepší fotografické práce a soubory vytvořené v průběhu tohoto kurzu budou prezentovany na webových stránkách školy, případně na absolventských výstavách ŠKF ve Fotogalerii Juliska i jinde

***

Každý účastník nekonečného kurzu si může vybrat ze dvou základních typů nekonečného kurzu:

A)  CELOROČNÍ – 10 sobotních lekcí ve vypsaných termínech (10 po sobě jdoucích lekcí od první absolvované lekce – viz Rozvrh a program kurzu) v čase od 10.00 do 13.00 hodin.

Cena kurzu: 8.500 Kč

B)  REDUKOVANÝ – 5 libovolných sobotních lekcí vybraných z 10 nejbližších vypsaných termínů (viz Rozvrh a program kurzu) v čase od 10.00 do 13.00 hodin.

Cena kurzu: 5.000 Kč

V případě redukovaného kurzu je třeba do přihlášky (objednávky kurzu) vypsat konkrétní termíny vybraných lekcí a jmenovitě uvést název “Redukovaný nekonečný kurz” .

V případě zájmu o samostatnou jednu lekci nekonečného kurzu je cena této lekce 1.500 Kč

 • Všechny lekce jsou především konzultacemi nad donesenými fotografiemi, v digitální (fleška či CD) či v papírové podobě.
 • Lekce jsou doplňované podle situace aktuálními fotografickými informacemi či přednáškami s projekcí fotografií.
 • Všechny lekce (není-li předem domluveno jinak) probíhají v učebně ŠKF na adrese Francouzská 4, Praha 2.
 • Všechny lekce (není-li předem domluveno jinak) probíhají v čase od 10.00 do 13.00.
 • Kurz je určen pro kohokoliv, nejlépe však pro mírně a středně pokročilé zájemce, kteří se již určitou dobu digitální či klasické fotografii věnují.
 • Vstoupit do tohoto kurzu můžete kdykoliv!!!
 • Po jeho absolvování je možno se opět kdykoliv do kurzu přihlásit a pokračovat v něm stejným způsobem libovolně dlouhou dobu!
Termíny 10 sobotních lekcí Nekonečného kurzu pro rok 2018/19
(pro redukovanou verzi kurzu je možné vybrat si jen 5 libovolných lekcí)
8. září > již proběhlo
6. října > již proběhlo
10. listopadu > již proběhlo
8. prosince > již proběhlo
12. ledna > již proběhlo
16. února > již proběhlo
9. března > již proběhlo
13. dubna
18. května
22. června
 • Všechny lekce jsou především konzultacemi nad donesenými fotografiemi, v digitální (fleška, CD) či v papírové podobě.
 • Lekce jsou doplňované podle situace aktuálními fotografickými informacemi či přednáškami s projekcí fotografií.
 • Všechny lekce (není-li předem domluveno jinak) probíhají v učebně ŠKF na adrese Francouzská 4, Praha 2.
 • Všechny lekce (není-li předem domluveno jinak) probíhají v čase od 10.00 do 13.00.

 

Termíny 10 sobotních lekcí Nekonečného kurzu pro rok 2019/20
(pro redukovanou verzi kurzu je možné vybrat si jen 5 libovolných lekcí)
7. září
5. října
9. listopadu
7. prosince
11. ledna
15. února
7. března
11. dubna
16. května
20. června

Objednávkový formulář
Další informace

Zůstaňte v kontaktu

Facebook Instagram

Telefon
+420 721 701 686

E-mail
info@nauctesefotit.cz